spendanalyse-with-a-service

Spendanalyse kun je ook uitbesteden: wij doen dan het werk, jullie analyseren de resultaten. We noemen dit spendanalyse-with-a-service. Wat dat precies is en wat je hiermee kunt, dat kun je in dit artikel lezen.


Animated Shape

Wat is ook alweer spendanalyse, en wat kun je ermee? Lees hier meer.

de spendanalyse verzorgd van A tot Z

spendanalyse-with-a-service

Het uitvoeren van een spendanalyse is niet gemakkelijk. Een succesvol traject vergt een gecombineerde expertise op het gebied van gegevensverwerking, inkooppakketten, gegevensanalyse en rapportage (link). Grote ondernemingen hebben meestal een team van experts tot hun beschikking die inkoop kunnen helpen een spendanalyse uit te voeren of er is budget aanwezig om dit aan externen uit te besteden. Heb je als organisatie deze mogelijkheden niet, dan blijven de voordelen van het hebben van een spendanalyse vaak buiten bereik. Meestal zijn dit juist die organisaties die bij uitstek veel voordeel zouden halen uit een spendanalyse. Wij zien dit veel bij overheden, zorginstellingen, woningbouwcorporaties en onderwijs, onze primaire doelgroep.

Ben je werkzaam in één van deze branches dan komen we jullie tegemoet met onze dienst "spendanalysis-with-a-service". Dit is een compleet verzorgde spendanalyse, waarbij wij de  spend gegevens verwerken, de leveranciers ontdubbelen, de factuurregels classificeren naar het juiste inkooppakket en de resultaten presenteren in overzichtelijke online dashboards. Doordat wij focussen op deze type organisaties kunnen wij deze dienst scherp geprijsd aanbieden; wij kennen immers de (grotere) leveranciers van deze branches en doorgronden de gebruikte inkooppakketindelingen.

Dit houdt spendanalyse-with-a-service in:

 • Wij ontdubbelen en classificeren 96% van de totale daadwerkelijke spend (exclusief de regels die geen inkoop betreffen).
  "Ontdubbelen" houdt in, het groeperen van de verschillende schrijfwijzen van een leverancier of crediteur tot een éénduidige leverancier.
  "Classificeren" houdt in: het indelen van de factuurregel naar het juiste inkooppakket
 • We koppelen de spend aan de meegeleverde leverancierscontracten en gebruiken dit om de spend in te delen naar "spend al dan niet onder contract".
 • De verrijkte spend gegevens publiceren wij in een afgeschermde online dashboard omgeving, hier staan voor de branche gangbare analyses klaar waar je direct mee aan de slag kunt.
 • We verwerken tot vier jaar historie, zodat je in de dashboards ook de trends kunt analyseren en eventueel kunt controleren of afspraken zijn nagekomen. 
spendanalyse
spendanalyse-with-a-service ...

wat levert het op?

Het eindresultaat van de spendanalyse-as-a-service is een analytisch dashboard omgeving waarin je zelfstandig kunt browsen door het WIE, WAT en WAAR van de spend om zo tot nieuwe inzichten te komen; de resultaten, die je ook bij van een normale spendanalyse kunt verwachten. Echter, met de spendanalyse-as-a-service, krijg je meer. Dit kun je verwachten:

 • Krijg inzicht in WIE (interne organisatie), WAT (producten & diensten), WAAR (leveranciers) inkoop. De online dashboards helpen je te focussen op de leveranciers met de meeste spend per inkoopcategorie (ABC analyse). Je kunt snel zien waar mogelijke besparingen zijn te realiseren door te bundelen of betere leverancierscontracten af te sluiten;
 • Doordat niet alleen het huidige jaar, maar ook 4 jaar historie is verwerkt kunnen ook (1) volumetrends (het WANNEER) worden bekeken, (2) of gemaakte afspraken ook daadwerkelijk zijn nagekomen en (3) of de inkoop ook aan alle rechtmatigheidseisen heeft voldaan.
 • De gelaagdheid die wij in de gegevens hebben aangebracht stelt je in staat uit te zoomen naar betekenisvolle groepen, om zo hierover te kunnen rapporteren, en bij interessante bevindingen, weer in te zoomen naar de spend details, om de oorzaak nader te analyseren.
 • Doordat we de spend koppelen aan contracten krijg je als inkoop de focus op de spend die (nog) niet onder contract is gebracht.
 • Als het risicoprofiel beschikbaar is bij de gebruikte inkooppakketindeling (door de branche of  organisatie aangeleverd) kunnen ook de risico's worden geanalyseerd en beheerst o.b.v. Kraljic dashboards.

Naast al deze voordelen om slimmer in te kopen zijn de dashboards ook uitermate geschikt voor de interne communicatie:

 • Afdelingshoofden (buiten inkoop) bewust maken over hun spend t.o.v. die van de rest van de organisatie.
 • Onderbouwen van de noodzaak van projecten door trends in "spend onder contract" te tonen.

zelf ervaren, hoe het werkt?

De voordelen van spendanalayse-as-a-service en de actiegerichte dashboards zijn niet altijd even makkelijk uit te leggen in woorden en plaatjes. Wat enorm helpt in de begrips- en de besluitsvorming is het zien van de dashboards en het zelf werken met de analyses. Wij hebben hiervoor diverse demo's gemaakt waar we jullie graag doorheen nemen.

spendanalyse-with-a-service

Wij verwerken jullie spend gegevens (4 jaar), ontdubbelen de leveranciers en classificeren naar de inkooppakket-indeling van jullie branche en koppelen met de leverancierscontracten.

De resultaten staan beschikbaar in afgeschermde online dashboards.

wat kun je ermee?

Je krijgt inzicht in het WIE, WAT, WAAR en WANNEER van de spend, en welke spend (nog) niet onder contract is, op alle lagen van de organisatie. Je kunt hierdoor besparingskansen identificeren en de focus krijgen op de juiste vervolgstappen voor inkoop. De dashboards helpen ook bij interne communicatie over spend en de zichtbaarheid van Inkoop.

voorbeelden

Enkele voorbeelden uit de online dashboards die tonen wat voor inzichten je kunt krijgen uit de spendanalyse-as-a-service.

Goed voor een eerste indruk. Meer weten? Vraag een demo aan.

welke gegevens zijn nodig?

beginnen met spendanalyse-as-a-service

Om de spend data van jullie organisatie te kunnen verwerken hebben we de volgende gegevens nodig:

 1. de complete verzameling geboekte factuurregels van de afgelopen 4 jaar tot op het laatste afgeronde kwartaal.
 2. (bij abonnement 'prioriteren') een lijst met de contractgegevens voor de leveranciers.
 3. een lijst met personen (met hun e-mail) die toegang moeten krijgen tot de beveiligde dashboard omgeving.

Hieronder een (wat oudere) specificatie van de velden in de bestanden en de bestandsformaten. Stuur even een mailtje naar support als je de laatste versie wilt inzien.

Velden met een (*) zijn optioneel.

 

Bovenstaande gegevens zijn nodig voor de spendanalyse-with-a-service.

Het is handig als de kolommen in de aangegeven volgorde en met de aangegeven kolomnamen worden aangeleverd, maar dat is niet per sé noodzakelijk.

wat zijn de stappen?

spendanalyse, zo gaat het

Onze spendanalyse-as-a-service verloopt via de volgende stappen:

a. gegevens verzamelen

Jullie verzamelen de geboekte factuurregels van de afgelopen vier jaar volgens de specificatie zoals hierboven genoemd. Meestal is IT nodig om deze uit de systemen te krijgen, maar soms kan het ook met bestaande rapportages.

Eventueel de totale set aan gegevens zippen.

b. versturen van de gegevens

Wij sturen jullie een beveiligde link voor de gegevens upload. Met deze link kunnen jullie vervolgens de bestanden versleuteld naar onze servers versturen.

(details voor de fileupload)

c. wij verwerken de gegevens

Wij voeren de spendanalyse uit op onze interne dataservers en koppelen de spend aan de bijgeleverde lijst met contractinformatie. De gegevens worden verrijkt met beschikbare branchespecifieke waarden (inkooppakketten, risico's e.d.).

d. wij zetten de dashboards klaar

Wij richten een beveiligde dashboard omgeving in en verwerken vervolgens de resultaten van de spendanalyse. De personen op jullie toegangslijst geven we toegang tot de dashboards. Als jullie gebruik maken van gebruikersgroepen (extra toegangsrestricties voor sommige gebruikers) dan werken we deze bij.

Van het moment dat wij de gegevens hebben ontvangen tot aan de publicatie in dashboards is ongeveer 4 werkdagen.

e. analyseren

Jullie kunnen vervolgens minimaal 1 jaar lang de gegevens analyseren op het wie, wat en waar van de inkoop. En gerichte inkoopprojecten identificeren en die uitzetten om meer spend onder contract te brengen.

f. rapporteren & bewaken

De dashboards visualisaties zijn eenvoudig te exporteren en te gebruiken in de rapportages naar alle managementlagen in de organisatie.

De inzichten kunnen gebruikt worden ter onderbouwing van budget aanvragen voor inkoopprojecten, om de effectiviteit van eerder uitgevoerde inkoopprojecten te beoordelen en om algemene bewustwording binnen de organisatie met betrekking tot de spend te bewerkstelligen.

g. en volgend kwartaal weer

Om inzichten up-to-date te houden, nieuwe inzichten te ontdekken en gemaakte afspraken m.b.t. inkoop te controleren is het nodig dat de onderliggende spendanalyse regelmatig wordt bijgewerkt.

Bij de spendanalyse-with-a-service zit ook een kwartaallijkse update. Zolang de dienst door jullie wordt afgenomen, werken wij de gegevens op kwartaalbasis bij.