privacy & cookie regelement

spendanalyse-with-a-service & actiegerichte inkoopdashboards

privacy statement van Purfaction

Purfaction levert inkoop analytics diensten aan woningbouwcorporaties en aan organisaties werkzaam in de publieke sector (gemeenten, waterschappen, GGD’s e.d.), in het onderwijs en in de zorg. Wij helpen deze organisaties om impact te (kunnen) maken met inkoop gebaseerd op data. Wij doen dit door de inkooporder- en/of grootboekgegevens te verwerken, te koppelen aan aangeleverde stamgegevens en contractgegevens en deze te verrijken met externe gegevens, zoals gemiddelden in de branche, MVI scores, risico gegevens en dergelijke. De resultaten hiervan worden beschikbaar gesteld in online actiegerichte dashboards voor strategisch inkoop.

Veiligheid van vertrouwelijke informatie heeft onze #1 prioriteit, dit geldt voor de ons toevertrouwde organisatie gegevens, maar ook voor privacygevoelige gegevens.

In dit document vertellen we hoe wij omgaan met deze laatste categorie, de persoonsgegevens.

 

persoonsgegevens die we verwerken en waarom we dat doen

Als je van onze diensten gebruik wilt maken of geïnteresseerd bent in het vakgebied van inkoop analytics, dan kunnen we vragen om persoonsgegevens. Dit is het geval bij het aanloggen op ons online platform, maar ook via het contact formulier op de website. De reden waarom we dit doen varieert. Hieronder sommen we op, waarom we persoonsgegevens verwerken en welke dat zijn:

Om toegang te krijgen tot de Purfaction online dashboards (spendanalyse, prijsanalyse, benchmarks e.d.) en bij het invullen van ons online contact formulier, verwerken we maximaal de volgende persoonsgegevens:

  • e-mail
  • voor- en achternaam
  • bedrijf, functie, afdeling
  • telefoonnummer

We gebruiken deze informatie om contact met je op te nemen en te kijken hoe we je het beste verder kunnen helpen. Mocht de interesse niet leiden tot een overeenkomst, of wordt de toegang tot de online dashboards opgezegd, dan worden deze gegevens uiterlijk na een jaar verwijderd uit onze systemen.

Aan een ieder die geïnteresseerd is kunnen we af en toe interessante weetjes, nieuwtjes en marketing informatie over het vakgebied opsturen via de e-mail. Dit doen we alleen als je ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Wil je dit niet meer ontvangen dan kun je je weer uitschrijven door middel van een link onderaan elke mail.

Als je een klant of partner van ons bent, dan slaan we naast bovenstaande informatie, de facturatiegegevens op van jou of je organisatie op en eventuele extra bijzonderheden die jouw organisatie stelt aan het facturatie proces. Soms moeten we bepaalde factuurgegevens blijven bewaren voor de Belastingdienst, maar we hebben een geavanceerd systeem om gegevens dan te anonimiseren.

 

bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Dus gegevens zoals over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, verwerken wij niet.

 

 

geldende regels

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Wij houden de ontwikkelingen daarin nauwlettend bij. In dat kader behouden wij ons het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

 

bewaartermijn

We hebben al enkele bewaartermijnen genoemd in bovenstaand stuk. Ons uitgangspunt is dat we persoonsgegevens niet langer bewaren dan wenselijk of dat wettelijk verplicht is. De bewaartermijn die we hanteren hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en de eventuele wettelijke verplichtingen.

 

 

delen met anderen

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

analyseren websitebezoek (openbare gedeelte)

Op www.purfaction.nl gebruiken we technische en functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen.

Naast deze technische en functionele cookies, laten we Google Anaytics ook cookies plaatsen. We hebben met hen een bewerkersovereenkomst. Dit staan we toe zodat we het bezoekgedrag op de website kunnen analyseren en de webervaring kunnen verbeteren. Deze gegevens worden alleen versleuteld en anoniem verwerkt. Verder hebben we ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en worden de gegevens niet gebruikt met andere diensten van Google. De Google Analytics cookies hebben een bewaartermijn van 14 maanden.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je één van deze dingen wilt, stuur dan een mail naar info@purfaction.nl

 

 

gegevensbeveiliging

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook is onze online dashboard omgeving met de modernste technieken beveiligd.

 

 

privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zullen wij zo snel mogelijk, maar niet later dan vier weken, op je verzoek reageren. Dit verzoek kun je indienen via een e-mail naar info@purfaction.nl.

 

 

vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement of wil je meer informatie over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, dan kun je met ons contact opnemen via info@purfaction.nl. Hier kun je ook terecht als je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.

 

 

contact

www.purfaction.nl is een website van Purfacts, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30205175.

Purfaction BV, Viergeverstraat 20 – 4043 GD – Opheusden, 085 – 025 0444, info@purfaction.nl

 

Dit privacy statement is bijgewerkt d.d. 11 april 2022