preloader

Spendanalyse & Rechtmatigheidsverantwoording Gemeente

de tool voor de onderbouwing van de rechtmatigheid

spendanalyse: de tool voor de rechtmatigheidsverantwoording bij gemeenten

Spendanalyse is hét controle middel voor de onderbouwing van de verplichte rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten die per 2023 is ingegaan. Dit vergt veel uitzoekwerk en expertise, en veelal is deze niet aanwezig.

Met onze compleet verzorgde spendanalyse identificeert u rechtmatig­heids­­risico’s voor het dossier Inkoop en kunt u hier proactief over rapporteren: Zijn de aanbestedingsdrempels in acht genomen? Zijn contracten op orde, of worden contract budgetten overschreden?

Neem vandaag nog contact op met Purfaction, dé spendanalyse-specialist voor gemeenten.

Rechtmatigheidsverantwoording Gemeenten

Na enige uitstel gaat het voor dit boekjaar dan toch gebeuren: de recht­matigheids­verantwoording moet worden opge­nomen in het gemeentelijke jaarverslag van 2023. Ondanks het uitstel merken we dat veel gemeenten worstelen met het op orde krijgen van de benodigde interne controles hiervoor.

Niet echt verwonderlijk gezien de extra taken die de gemeente er de afgelopen tijd bij hebben gekregen. Denk aan taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen.

Ter verlichting van de werkdruk willen we u onze hulp aanbieden bij het uitvoeren en klaarzetten van enkele van de data-analyses die nodig zijn ter ondersteuning van de rechtmatigheidsverantwoording.

Interne controles moeten aantonen dat de inkoop rechtmatig is geweest.

Spendanalyse is het controle instrument voor de rechtmatigheidsverantwoording

Eén van de dossiers waarover gerapporteerd moet worden betreft het dossier Inkopen. Dit is een aanzienlijke post; de inkoop van goederen, diensten en werken beslaat ongeveer 70 procent van alle gemeentelijke uitgaven. Met interne controles moet worden aangetoond dat deze inkoop rechtmatig is uitgevoerd in 2023. Een belangrijk middel hiervoor is de data-analyse. In het Inkoop domein heeft deze data-analyse een speciale naam: de spendanalyse. Het is het instrument bij uitstek voor doelgerichte actie op het gebied van het vaststellen en monitoren van de recht­matig­heid van inkoop.

Zowel de VNG als PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden adviseren dan ook om periodiek, liefst per kwartaal, een spendanalyse uit te voeren. Uw medewerkers kunnen dan al gedurende dit boekjaar proef­draaien en potentiële onrecht­matige inkoop uit­zoeken. Zo kunt u tijdig voorkomen dat deze als afwijkingen moe­ten worden gerapporteerd.

spend analyse voor gemeente
Het controle middel voor rechtmatig inkopen is: de spendanalyse
spendanalyse-verzorgd
juist voor de rechtmatigheidsverantwoording gemeenten

Purfaction: de specialist voor spendanalyse

Spendanalyse is precies wat wij, de spendanalyse-specialisten, al 25 jaar uitvoeren. Wij zijn pionier op het gebied van spendanalyse. Tot onze klanten horen zowel middelgrote als kleine gemeenten. Hieronder zijn de gemeenten Alkmaar, Heuvelrug, Nissewaard en Stichtse Vecht en daarnaast ook gemeentelijke inkoopsamenwerkingsverbanden, waaronder IBMN, H2O, Bizob en Inkoopbureau West-Brabant.

Purfaction biedt de spendanalyse aan als een abonnement voor een vast bedrag, waarbij de gegevens, conform advies van PIANOo, vier keer per jaar worden bijgewerkt.

Uit onze spendanalyse blijkt vervolgens gedetailleerd hoe de inkoop is samengesteld op CPV-niveau. Ook kunt u zien aan welke leveranciers en con­trac­ten middelen in de afgelopen vier jaar zijn uitgegeven. In de Rechtmatrix®, een overzicht uit onze inkoopdashboards, ziet u ver­vol­gens in één oogopslag waar de recht­matig­heids­­­risico’s liggen. De dashboards zijn zo gemaakt dat u vervolgens per direct per opdracht in kunt zoomen op de factuurregels. Op deze manier kunt u gedurende het jaar proactief al ingrijpen als aanbestedingsdrempels dreigen te worden overschreden.

Doordat Purfaction de leveranciers en contracten op de juiste wijze verwerkt, is op eenvoudige wijze de rechtmatig­heids­verantwoording voor het dossier Inkoop te onderbouwen.

(Als bonus: onze spendanalyse gemeente, is meteen ook in te zetten voor doelgerichte acties op gebieden zoals social return en MVOI).

element
Met de Rechtmatrix® van Purfaction ziet u in één oogopslag waar de rechtmatigheids¬risico’s liggen
demo rechtmatigheidsverantwoording gemeente met de spendanalyse.

controleer rechtmatig inkopen, start nu met de spendanalyse

Zelf de werkzaamheden uitvoeren die ten grondslag liggen van de gemeentelijke rechtmatigheidsverantwoording kan natuurlijk, maar het is veel uitzoekwerk. Inhuur van adviseurs en data-analisten is een mogelijkheid, maar prijzig en vaak is een spendanalyse niet iets wat zij dagelijks doen. Door gebruik te maken van onze compleet verzorgde spendanalyse kunnen uw medewerkers meteen starten met de controles, en is externe inhuur niet nodig.

Graag geven wij u en uw controleurs een demonstratie hoe de Purfaction-spendanalyse helpt bij de rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten.

U ziet dan direct de mate van diepgang en het gemak waarmee de rechtmatigheidstoets kan worden uitgevoerd.

2 webinars over dit onderwerp in september

In de maand september geven we weer twee webinars over het onderwerp: Spendanalyse, de tool voor de rechtmatigheidsverantwoording. onderwerp.

Schrijf u nu in.

door de spendanalyse houdt u pro-actief grip op de rechtmatigheid van inkoop

Naar 0 afwijkingen in het jaarverslag

En zo zien we het graag: geen afwijkingen in het jaarverslag voor de rechmtatigheidsverantwoording van Inkoop.

Door de terugkerende Purfaction-spendanalyse kunt u  stapsgewijs de risico's mitigeren en rechtmatigheidsissues in kaart brengen èn oplossen.

Spendanalyse de tool voor de rechtmatigheidsverantwoording bij gemeenten.

geen afwijkingen door de Purfaction spendanalyse in de rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten

Related Post

1 Comment

Comments are closed.