preloader

spendanalyse – trends

wat kunt u met spendanalyse?

analyse op verhoudingen en trends

Een voorbeeld van een spendanalyse, met de nadruk op de ontwikkeling van de volumes in  de tijd.

Hieronder wordt een dashboard getoond waarop de onderverdeling van de spend wordt weergegeven voor de globale filters “segment: ICT” en “categorie: Aanschaf programmatuur”. In de onderstaande figuren is tevens in blauw aangegeven welk deel van de spend bij gecontracteerde leveranciers is afgenomen. De grafiek links wordt een “waterval” inzicht genoemd; dit is een verbeterde taartdiagram. De grafiek rechts is de trend grafiek.

(De getoonde gegevens zijn afkomstig uit de open data set van de Rijksoverheid en met een aantal aannames doorgerekend.)

spendanalyse dashboard - trends
Figuur 1: voorbeeld van een spendanalyse dashboard: waterval en trend
globale filters
Figuur 2: uitvergroting van de globale filters

Voor elke weergave in onze online dashboards kunnen globale filters worden toegevoegd (zie Figuur 2). Deze filteren de getoonde gegevens in elk getoond dashboard. Erg handig als u bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor één of meerdere categorieën (inkooppakketten).

Voorbeeld van een waterval weergave
Figuur 3: waterval weergave; de onderverdeling van de top 10 leveranciers en hun bijdrage aan het totale spend volume.

In de watervalweergave van de spend (Figuur 3) is goed te zien hoe de bijdrage van de spend van elk getoond item (in dit geval: de leverancier) zich verhoudt tot de andere items en het totaal.

De grafiek hiernaast toont de onderverdeling van de spend voor de globale filters voor de top 10 leveranciers. Ook wordt de “rest post” getoond, zodat u ook kunt zien wat het percentage is t.o.v. het totaal.

U kunt de watervalweergave vergelijken met een taartdiagram, met dat verschil dat u in de watervalweergave makkelijker de individuele waarden met elkaar kunt vergelijken.

De rechtergrafiek (Figuur 4) toont de ontwikkeling van de spend van de top 10 leveranciers in de tijd. Naar keuze is de tijdindeling te wijzigen naar jaar, semester, kwartaal of maand.

Ook is het mogelijk om de totalen per periode te tonen (periodiek), cumulatief of als 12-maands totaal.

trends in de tijd voor de spendanalyse
Figuur 4: de ontwikkeling van de spend in de tijd (het WANNEER)

Tot slot nog een illustratie van het leggen van een focus op één element in de selectie (Figuur 5). In dit geval is dat leverancier COMPAREX. De linker grafiek benadrukt deze keuze, en de trendgrafiek toont vervolgens de spend voor deze leverancier in de tijd.

 

Voorbeeld van het leggen van een focus
Figuur 5: voorbeeld van het leggen van de focus, in dit geval: leverancier COMPAREX

Zoals in alle Purfaction dashboards, geldt ook hier: alle getoonde grafieken zijn te exporteren voor gebruik in rapportages. Ook de onderliggende gegevens kunnen eenvoudig worden getoond en extern worden verwerkt.

spendanalyse – trends

Voorbeelden van spendanalyse op het WANNEER, trendanalyse.

spendanalyse – ABC-analyse

Voorbeelden van ABC-analyse en het wat, wie en waar.